Định nghĩa Nghệ tây (saffron) và đặc tính trị liệu trích từ sách chuyên khoa

Đặc tính trị liệu của nghệ tây (saffron) trích từ sách Cẩm nang các loại thảo mộc và gia vị. Nhà xuất bản Woodhead Limited; Philadelphia, PA, Hoa Kỳ: 2012 từ trang 469 đến trang 498. Nhiều thuật ngữ được gán cho nhụy hoa nghệ tây (saffron) hoặc các sản phẩm thực phẩm có lợi … Đọc tiếp Định nghĩa Nghệ tây (saffron) và đặc tính trị liệu trích từ sách chuyên khoa