Tại sao chai saffron Zafranar nhỏ hơn các chai saffron (nghệ tây) khác

Zafranar giải thích thắc mắc cho khách hàng lí do chai saffron Zafranar nhỏ hơn của đối thủ mặt dù cùng trọng lượng 1G. Nhiều câu hỏi được được đặt ra sau khi thấy chai saffron Zafranar nhỏ hơn chai của các loại khác đó là: Trọng lượng sản phẩm của chúng tôi có đủ … Đọc tiếp Tại sao chai saffron Zafranar nhỏ hơn các chai saffron (nghệ tây) khác